Δείτε σημαντικά projects που έχει αναλάβει η εταιρεία ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΕ
και τις ολοκληρωμένες λύσεις που έχει προσφέρει.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ο πελάτης, μεγάλη γαλακτοβιομηχανία, χρησιμοποιούσε stretch film πάχους 17μm για την περιτύλιξη των παλετών της. Η πρόκληση που μας τέθηκε ήταν να εξοικονομήσουμε χρήματα πετυχαίνοντας το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα.

ΛΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Φιλμ υψηλής προτάνυσης – Γαλακτοβιομηχανία

Οι τεχνικοί της ΒΑΜΒΑΚΑΣ Α.Ε. μας ανέλαβαν άμεσα δράση. Μετά δοκιμές στην εγατάσταση του πελάτη, πάνω στην παλετοδετική μηχανή του, κατέληξαν στον ιδανικό τύπο φιλμ για την συγκεκριμένη εφαρμογή που συνδυάζει οικονομία και άριστη περιτύλιξη του φορτίου.
Μετρώντας δυνάμεις συγκράτησης, βάρος χρησιμοποιούμενου φιλμ και κάνοντας δοκιμές με πλήρες φορτίο σε κανονικές συνθήκες (μεταφορά σε περονοφόρο, με απότομα ξεκινήματα / σταματήματα), συμπέραναν ότι ο στόχος επιτεύχθηκε.
Χρησιμοποιώντας το φιλμ υψηλής προτάνυσης, πάχους 12μm, πέτυχαν το ίδιο αποτέλεσμα με το προηγούμενο φιλμ, πάχους 17μm, που χρησιμοποιούσε ο πελάτης. Επιπλέον επιτεύχθηκε εντυπωσιακή μείωση του κόστους ανά παλέτα και των χρησιμοποιούμενων ρολών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Φιλμ υψηλής προτάνυσης 17 μm
(2 περιτυλίξεις στην βάση & 2 στην κορυφή)

– Μείωση του αριθμού των ρολών κατά 66% (από 979 σε 335) ρολά ετησίως, που σημαίνει μικρότερο κόστος αποθήκευσης και λιγότερες αλλαγές ρολών, άρα μεγαλύτερη παραγωγικότητα

– Μείωση 63% του βάρους φιλμ ανά παλέτα, άρα 63% λιγότερα απορρίμματα

– Κέρδος 0,25 € σε κάθε παλέτα, δηλαδή 52% οικονομία

– Συνολικό Κέρδος 15075 € ετησίως

PHOTO GALLERY