Λεξικό Όρων

Ένα πλήρες και ενημερωμένο λεξικό των τεχνικών όρων (προϊόντων και λύσεων) που υπάρχουν στο site, για να πλοηγηθείτε ακόμη πιο εύκολα!

Αλφαβητικά

 • Αέρας αναγέννησης

  Ο πεπιεσμένος αέρας που χρησιμοποιείται για την αναγέννηση του ξηραντικού υλικού (των ξηραντών προσρόφησης).

 • Αεροπλάστ

  Φιλμ συσκευασίας με φυσαλίδες. Χρησιμοποιείται για την προστασία εύθραυστων προϊόντων. 

 • Αεροστάσιο

  Χώρος αποκλειστικής εγκατάστασης εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα.

 • Αεροσυμπιεστής

  Συμπιεστής είναι η συσκευή που αυξάνει την πίεση του μέσου που συμπιέζει.
  Αυτό γίνεται είτε με την μείωση του όγκου του μέσου, στον θάλαμο συμπίεσης των συμπιεστών (ογκομετρικοί συμπιεστές), είτε με την εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας του μέσου (δυναμικοί συμπιεστές).
  Οι συνηθέστερες κατηγορίες των ογκομετρικών συμπιεστών είναι οι εμβολοφόροι, οι πτερυγιοφόροι και οι κοχλιοφόροι ενώ των δυναμικών συμπιεστών οι φυγοκενρτικοί.
   

 • Αεροφυλάκιο

  Δοχείο αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα.

 • Αναγέννηση

  Η διαδικασία επαναφοράς στην αρχική κατάσταση του ξηραντικού μέσου υλικού (στους ξηραντές προσροφητικού τύπου).

 • Ανάκτηση θερμότητας

  Η εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας που προέρχεται από τη συμπίεση ή την ψύξη.

 • Αντλία κενού

  Μονάδα παραγωγής υποπίεσης.

 • Ανύψωση με κενό

  Σύστημα ανύψωσης με αντλία κενού (vacuum)  για την ασφαλή και άκοπη μετακίνηση ιδιαίτερα βαριών αντικειμένων μέσα σε χώρους παραγωγής.

 • Ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο

  Ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά παλετοφόρα με σύστημα ακινητοποίησης στη φάση της ανύψωσης και πλευρικούς σταθεροποιητές. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την τακτοποίηση προϊόντων σε ράφια αποθηκών.

 • Ανυψωτικό χειροκίνητο

  Ανυψωτικά παλετοφόρα με σύστημα ακινητοποίησης στη φάση της ανύψωσης και πλευρικούς σταθεροποιητές. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την τακτοποίηση προϊόντων σε ράφια αποθηκών.

 • Αξονικός στροβιλοσυμπιεστής

  Δυναμικός συμπιεστής σε αξονική διάταξη.

 • Απόλυτη υγρασία του αέρα

  Είναι ποσότητα του νερού που περιέχεται στον αέρα, εκφρασμένη σε gr/m3.

 • Αποπαλετοποιητής

  Μηχανή που αφαιρεί από τη συσκευασμένη παλέτα με ταχύτητα και ασφάλεια το υλικό συσκευασίας –συνήθως εκτατό φιλμ (stretch film).

 • Αποστράγγιση

  Αφαίρεση συγκεντρωμένων ρύπων.

 • Αποστράγγιση συμπυκνώματος

  Αφαίρεση συγκεντρωμένων συμπυκνωμάτων.

 • Αποσυμπίεση του αεροσυμπιεστή

  Εκτόνωση στο περιβάλλον της πίεσης του θαλάμου συμπίεσης.

 • Ατμοσφαιρικό Σημείο Δρόσου (ΑΣΔ)

  Είναι εκείνη η θερμοκρασία στην οποία ο αέρας προσεγγίζει βαθμό κορεσμού υγρασίας 100% υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης (συνθήκες περιβάλλοντος).

 • Άφορτη λειτουργία

  Λειτουργία αεροσυμπιεστή χωρίς να παράγει έργο.

 • Αφρώδες πολυαιθυλένιο

  Το αφρώδες διογκωµένο πολυαιθυλένιο παράγεται από θερµοπλαστικό πολυµερές που µε την διαδικασία συνεχούς
  εξέλασης και διόγκωσης παίρνει την µορφή ρολοποιηµένου φύλλου. Αποτελείται από υδατοστεγανές κλειστές κυψελίδες που προσδίδουν στο υλικό τις υψηλές αντικραδασµικές και θερµοµονωτικές του ικανότητες. Είναι εύκαµπτο και συµπιεστό, δεν οξειδώνεται, δεν προσβάλλεται από βακτήρια και µύκητες.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ