Θερμοσυγκόλληση Σκαφιδίων - Tray Sealing

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές για έτοιμα σκαφάκια τροφίμων. Tray sealing, συσκευασία τροφίμων που κρατάει το τρόφιμο αναλλοίωτο. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης τροποποιημένης ατμόσφαιρας. Στη συσκευασία του σκαφιδίου το φιλμ μπορεί να είναι τυπωμένο ή ατύπωτο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ