Ενσάκιση και συρρίκνωση με ζεστό νερό

Μηχανήματα ενσάκισης για συσκευασία τυροκομικών και κρεατοσκευασμάτων, σε συρρικνούμενη σακούλα vacuum. Ημιαυτόματα και αυτόματα μηχανήματα συρρίκνωσης με ζεστό νερό για συσκευασία σε κενό αέρος με συρρικνούμενη σακούλα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ