Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας

Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας. Μεμβράνες τροφίμων, σκαφίδια, σακούλες για τρόφιμα, σακούλες για φούρνο, φιλμ για τρόφιμα, ετικέτες, κλιπ και άλλα υλικά συσκευασίας τροφίμων.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ