Υλικά Προστασίας Αφρώδη

Υλικά προστασίας αφρώδη. Φάκελα διογκωμένης πολυουρεθάνης για μικρά αντικείμενα, γωνιές προστασίας και φύλλα πολυαιθυλαινίου. Το πολύ χρησιμοποιημένο γαριδάκι, για τη συσκευασία σε χαρτοκιβώτια και την πλήρωση των κενών.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ