Λιπαινόμενοι Αεροσυμπιεστές - από 2,2 έως 22 kW

Λιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές από 2,2 έως 22 kW ( 3-30Hp) - Μετάδοση με ιμάντα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ