Λιπαινόμενοι Αεροσυμπιεστές - από 18,5 έως 500 kW

Λιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές - Aπό 18,5 έως 500 kW (25 - 675 Hp) - Με απευθείας 1:1 μετάδοση κίνησης.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ