Καρφωτικά

Έχουμε το καρφωτικό εργαλείο που χρειάζεστε για την εργασίας σας! Από το πιο απλό χειροκίνητο μέχρι το πλέον επαγγελματικό καρφωτικό εργαλείο. Τα καρφωτικά αέρος ανάλογα την κατανάλωση συνδυάζονται με τον κατάλληλο αεροσυμπιεστή.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ