Τυλιχτικές - Παλετοδετικές

Περιτύλιξη παλετών με εκτατό φιλμ (stretch film). Για τη συσκευασία παλέτας με φιλμ ή δίχτυ όπου είναι απαραίτητο να αναπνέει (φρούτα - λαχανικά). Οι τυλιχτικές μηχανές φιλμ είναι βασικός βιομηχανικός εξοπλισμός για τη διακίνηση των προϊόντων σε παλέτα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ