Θερμοσυγκολλητικές

Θερμοκολλητικές μηχανές συσκευασίας για σακουλάκια. Απλές ή με κοπτικό, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες μηχανές για κλείσιμο σακούλας με κόλληση.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ