Γεμιστικά

Γεμιστικά-ζυγιστικά μηχανήματα, αυτόματες κάθετες μηχανές διαμόρφωσης, πλήρωσης και συγκόλλησης (Heavy duty VFFS) Αυτόματα ενσακιστικά υψηλής ταχύτητας, καλύπτουν όλες τις ανάγκες για συσκευασία προϊόντων σε σκόνη, κόκκους ή πέλετ π.χ. συσκευασία ζωοτροφών ή λιπασμάτων.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ