Περιστρεφόμενες πλατφόρμες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

  • Περιστρεφόμενες πλατφόρμες

    Πρόκειται για πλατφόρμες που μπορούν να περιστρέψουν το φορτίο μέχρι 360ο μέσω ειδικών κινήσεων, που μπορούν να ληφθούν είτε με κινητήρα είτε με πνευματικό κύλινδρο.Έχουν την ικανότητα μεταφοράς και περιστροφής φορτίων από 500 έως 2000kg.

    μάθετε περισσότερα...

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ