Αναβατόρια - Καταβατόρια

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

  • Αναβατόρια - Καταβατόρια

    Ενδείκνυνται για την τροφοδοσία μεταφορικών ταινιών που βρίσκονται σε διαφορετικό υψομετρικό επίπεδο, καθώς και για την μεταφορά χαρτοκιβωτίων ή προϊόντων σε παλέτες και για αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης. Η ικανότητα ανύψωσης τους είναι από 50 έως 2000kg. Σε εφαρμογές όπου απαιτείται η κατακόρυφη μεταφορά χύδην υλικών, όπως ορυκτά, λιπάσματα, τρόφιμα κλπ, κατασκευάζονται αναβατόρια - καταβατόρια με κουβάδες.

    μάθετε περισσότερα...

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ