Αποπαλετοποίησης

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

  • Αποπαλετοποιητές

    Πρόκειται για μηχανήματα με υψηλές προδιαγραφές και ακρίβεια για την αποπαλετοποίηση προϊόντων. Η πιο συνήθης εφαρμογή είναι η αποπαλετοποίηση κενών φιαλών σε αυτόματες γραμμές παραγωγής και εμφιάλωσης, με ταχύτητα μηχανήματος 1,5 - 3 κύκλους/min.

    μάθετε περισσότερα...

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ