Ετικέτες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

  • Ετικέτες γραβάτες

    Κλείνουν τα διχτάκια μικρο-συσκευσιών εκεί όπου απαιτείται η αναγραφή του ονόματος του παραγωγού, του βάρους και της τιμής του περιεχομένου. Τυπώνονται κατόπιν παραγγελίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

    μάθετε περισσότερα...

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ