Κινητά

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

 • TOPPY PHARMA ADVANCE κινούμενος αναστροφέας παλέτας 180ο

  Ο κινούμενος αναστροφέας παλέτας Toppy Pharma Advance, μπορεί να σηκώσει και να περιστρέψει φορτία βάρους έως 1000 Kg. Το μέγιστο ύψος φορτίου είναι έως 1550mm (με παλέτα). Όπως κάθε μηχάνημα Toppy, συμμορφώνεται πλήρως με τους αυστηρότερους κανονισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις Ορθές Βιομηχανικές....

  μάθετε περισσότερα...
 • TOPPY PHARMA ADVANCE WB κινούμενος αναστροφέας παλέτας 180°

  Ο κινούμενος αναστροφέας παλέτας Toppy Pharma Advance WB, μπορεί να σηκώσει και να περιστρέψει φορτία βάρους έως 1000 Kg. Το μέγιστο ύψος φορτίου είναι έως 1550mm (με παλέτα). Όπως κάθε μηχάνημα Toppy, συμμορφώνεται πλήρως με τους αυστηρότερους κανονισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές....

  μάθετε περισσότερα...
 • TOPPY PHARMA MAXI ADVANCE κινούμενος αναστροφέας παλέτας 180°

  Ο κινούμενος αναστροφέας παλέτας Maxi Toppy Pharma Advance, μπορεί να σηκώσει και να περιστρέψει φορτία βάρους έως 1500 Kg. Το μέγιστο ύψος φορτίου είναι έως 1780mm (με παλέτα). Όπως κάθε μηχάνημα Toppy, συμμορφώνεται πλήρως με τους αυστηρότερους κανονισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές.....

  μάθετε περισσότερα...
 • TOPPY MAXI PHARMA ADVANCE WB κινούμενος αναστροφέας παλέτας 180°

  Ο κινούμενος αναστροφέας παλέτας Maxi Toppy Pharma Advance WB, μπορεί να σηκώσει και να περιστρέψει φορτία βάρους έως 1500 Kg. Το μέγιστο ύψος φορτίου είναι έως 1780mm (με παλέτα). Όπως κάθε μηχάνημα Toppy, συμμορφώνεται πλήρως με τους αυστηρότερους κανονισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές....

  μάθετε περισσότερα...
 • TOPPY MAXI PHARMA κινούμενος αναστροφέας παλέτας 180°

  Ο κινούμενος αναστροφέας παλέτας Maxi Toppy Pharma Plus, μπορεί να σηκώσει και να περιστρέψει φορτία βάρους έως 1500 Kg. Το μέγιστο ύψος φορτίου είναι έως 2370mm (με παλέτα). Όπως κάθε μηχάνημα Toppy, συμμορφώνεται πλήρως με τους αυστηρότερους κανονισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές....

  μάθετε περισσότερα...
 • TOPPY MAXI PHARMA Plus WB κινούμενος αναστροφέας παλέτας 180°

  Ο κινούμενος αναστροφέας παλέτας Maxi Toppy Pharma Plus WB, μπορεί να σηκώσει και να περιστρέψει φορτία βάρους έως 1500 Kg. Το μέγιστο ύψος φορτίου είναι έως 2370mm (με παλέτα). Όπως κάθε μηχάνημα Toppy, συμμορφώνεται πλήρως με τους αυστηρότερους κανονισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές....

  μάθετε περισσότερα...
 • TOPPY PHARMA WB DUAL PRESS κινούμενος αναστροφέας παλέτας (διπλής χρήσης)

  Ο κινούμενος αναστροφέας παλέτας Toppy Pharma WB Dual Press, μπορεί να σηκώσει και να περιστρέψει φορτία βάρους έως 1000 Kg. Το μέγιστο ύψος φορτίου είναι έως 1550mm (με παλέτα). Όπως κάθε μηχάνημα Toppy, συμμορφώνεται πλήρως με τους αυστηρότερους κανονισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές

  μάθετε περισσότερα...

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

To Κέντρο του Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Επιλέξτε Κατηγορία

Πίσω στις Κατηγορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ